• Nieuwe Revue "Smaak'n veskilt" schuift door naar 2022.

    Lees verder...

    Nieuwe Revue "Smaak'n veskilt" schuift door naar 2022.

    Ook de Rijssense Revue ontkomt niet aan de virus gevolgen. Schriewers en Deankers hebben een jaar gewerkt aan de teksten voor de nieuwe revue "Smaakn veskilt". De teksten liggen klaar op de plank en iedereen stond klaar voor de eerste repetities voor de nieuwe revue. Alles was klaar voor de première in februari 2021. 

    Nu er zoveel beperkingen en onzekerheden zijn, hebben we moeten besluiten om de nieuwe productie 1 jaar door te schuiven. Alles is er nu op...

    Lees verder...

Harm Agteresch

“Het leawn was mooi, duur de goo leu op het juuste momeant teegn te komn”. 

Harm Agteresch (Riesn, 20 april 1943 - 17 febrewaori 2011) waar een revueskriewer, komiek, leedkesmaker en presentator, den as zien artiestennaamn Harm oet Riessen hef. Zinn offisjeeln skeeldnaamn was aait Harm van Biesterwilmke, mear duurdet'e bekeand is ewördn as Harm oet Riessen gebrok iederene den non.

Agteresch greuidn op in t Tweantse Riesn en gung noa de legere skole hen woarken bie n textielfabriek in Almelo. Det was um niks weard en det har he rap wier bekekn. Hee volgen doarnoa ne opleaidege as stukadoor. Hee was etrouwd met Dinie, dee at in 2004 oet de tied is ekömn. Ze kreegn twee dochters en twee zöns. Ene van de dochters zit op t kafeetjen van t Parkgebouw in Riesn. n Aander is nog aait drok vuur de Riessense Revue.

Harm köm in zinne jeugnd völle bie Koarel van n Notoaris oawer de vloere. Den gavn um muzieklesn en nöm um met op reaize duur heel Europa, in zinne keukelkoare. Hee leardn zikzelf tapdaansen, keunstflöaitn, joekelille en banjo spöln en verdeenn in Paries de ceantn met keunstskildern.

Met zin eerste leedke, Kruus van de koo (1975), kreeg he laandelike bekeandheaid op radio en tv. Zin radioprogramma op de zoaterdagemoarn biej n Oaveriesselsen zeander Radio Oost heetn Harms Farms. t Programma besteund veerntwentig joar en dr köm völle piratenmeziek in an bod. Op TV Oost, woer at he meansken interviewn, is he vake te zeen op ne fietse met ne plaante achterop.

Agteresch was ook eene van de initiatiefnemmers van de Riessense Revue, woer at he töt op t leste vuur skreef en regisseerwoark vuur dee.

In 2007 hef-e t bekeande opera-stuk De Barbier van Sevilla umme zat noar t Riesns, met nen komiesn dreei dr an: n Skearbaas van Riesn. Toew TV Oost um vreug woerumme, zear-e: "Ik verveeldn mie."
Disn vuurstelling was alle dree de oawnde oetverkoch. Hiervuur brachn-e verskeaidene toneelgroepn oet Riesn, Eanter en Hooltn biej mekoar, met muzikale oonderstönnige van n Riesnsen bloaskapel De Kamgoarn Klösse. In 2008 köm-e met n niej stuk, wat ook wier ne umzetting was van n bekeand opera-stuk: Tsaar & Timmerman. Hiervuur wör de umgewing van de Pelmölle an de Regge an epast.

Hee skreef ook alle wekke vuur t Riesns Niejsblad n komies stukn oonder de titel Harm's Proat. De leu konn um dan beln of skriewn as dr zik wat grappigs of biezeunders hef vuur edoan met könnigen van öar. Doar maakn Harm dan n grappig verhaaltjen umhen, woerbiej at he vake n naam en Skeeldnaam van dee leu neumn.

Harm kreeg de leste joarn mangs wat anmoarkings te heurn. Zo wör dr van um ezeg det he gin good Riesns mear dee. Det kan as reedn hebn det he vuur n regionaaln zeander woarken, aandern meann at he zin hoesnommer har vergetn.

Harm was te zeen in de veerde riege van de populaire Tweantse regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond (vanof 2008). Det deed he oonder de vuurwearde det he Riesns moch köjern. Hee spöln nen Riesnsen boer den at Lansink het.

Op zoaterdag 10 april 2010 skeaidn der Harm met oet, met zin programma Harm's Farms op RTV Oost. Hee wol de 25 joar nit volmaakn, doarumme skeaidn he dr noa 24,5 joar met oet. Op zin ofskeaidsfeest deedn verskeaidene bekeande ärtieste optreedn, zo as Henk Wijngaard en Ben Steneker.
 

Juli 2010 wör duur de dokters longkaanker bie Harm eveundn. Hee nöm ne nieje chemobehaandeling, den't good oetpakn, mer t was al bekeand at hee op de leste bene leup. Zelf zea hee: "Ik hebbe n mooi leawn ehad."

Op 17 februwoari köm Harm oet de tied.
 

  

 

 

Foto's Rijssense Revue

Sponsoren vd Rijssense Revue

Volg ons ook via social media!